SERVICES & PRODUCT

MEDIA STRATEGIE


Media Strategie
De traditionele funnel van bekendheid tot aanbeveling speelt een belangrijke rol in de advisering van Starcom. Doelgroep inzichten zijn altijd richtinggevend en het merkverhaal is van groot belang. Het doel is komen tot effectieve communicatie, wat betekent dat media niet in isolement kunnen worden gezien. Mediakanalen dienen creatie te versterken en andersom. Daarnaast is Starcom van mening dat de relatie tussen merken en mensen niet alleen door massamediale contacten wordt bepaald. Die merkrelatie wordt continu beïnvloed door alle contacten die ontstaan met het onderliggende merk. Als zodanig is multichannel management en het managen van ervaringen een belangrijk aspect van Starcom’s dienstverlening.

Een campagne kun je aan en uit zetten, een consument niet. Oftewel, het spel tussen betaalde communicatie en communicatie met de eigen kanalen van een merk dient te leiden tot maximale earned media; hoe mensen spreken over en interactie beleven met het merk.

De funnel helpt in het denken omtrent de doelstellingen en ijkpunten omtrent de effectiviteit van communicatie. Afhankelijk van de positie van het betreffende merk wordt invulling gegeven aan het plan. De KPI’s dienen daarom van tevoren helder in kaart gebracht te worden. Daarnaast is het belangrijk deze continue te monitoren om te leren van de activiteiten en de effecten daarvan. De funnel speelt vooral een rol in het beoordelen van de juiste kanalen in relatie tot die positie in de funnel, want elk mediakanaal heeft zijn effectiviteitskracht liggen in bepaalde posities binnen de funnel. Zo kan de huidige positie van een merk in relatie tot de campagne de basis vormen voor de juiste mix van kanalen.

 TERUG NAAR SERVICES & PRODUCT