SERVICES & PRODUCT

LIQUIDTHREAD

LiquidThread - Media ContentLiquidThread is de specialistische unit van Starcom die experiences tot leven brengt middels brand content en story building. Story building en dus niet alleen storytelling, want verhalen worden niet alleen verteld, maar zijn experiences die over tijd worden gevormd.

LiquidThread bevindt zich op de kruising van de merk boodschap, contextuele relevantie en de volgende generatie storytelling. Wij zijn specialisten op het gebied van creativiteit, technologie en media.

Een traditionele merk boodschap via bijvoorbeeld een TVC kan de basis voor een campagne zijn, met als doel de product eigenschappen, prijs of propositie te communiceren: de overall merk point-of-view. Brand content en storytelling bouwt hier op voort vanuit de positie van het merk om de relevantie en betrokkenheid in het leven van mensen te verzorgen en tastbare business resultaten te realiseren.

De diensten van LiquidThread zijn daarmee onderverdeeld in 3 pijlers:

1.   Creëren van brand content strategies en experiences
2.   Design en management van gecreëerde content
3.   Partnerships in de content industry

lt MEDIA CONTENT3

Enerzijds kan dat betekenen dat LiquidThread ervoor zorgt dat bestaande merkverhalen tot leven komen en onderdeel worden van de doelgroep cultuur. Anderzijds is het mogelijk dat LiquidThread de verhalen van merken verfijnt of zelfs creëert. In verschillende situaties kan de content dan onderdeel worden van een bestaande omgeving (badge) in de markt of het juist zorgen voor een volledig nieuw content platform (create).

Voor het tot stand komen van content maken we onderscheid op 3 niveaus:

Create: volledig eigen content (rechten bij het merk)
Collaborate: co-productie met partners (gedeelde rechten)
Curate: toevoegen van merkcontent aan bestaande content

Met andere woorden; LiquidThread creëert cross-platform media based content experiences.

LiquidThread - Content Experiences

LiquidThread

 TERUG NAAR SERVICES & PRODUCT