SERVICES & PRODUCT

INSIGHTS & RESEARCH

Insights & ResearchAl geruime tijd geleden heeft Starcom het accent verlegd van research naar insights. Waar research puur het verzamelen van data betreft, gaat het bij insights om het verzamelen van inzichten en het interpreteren en toepassen van data in de ontwikkeling van een experience strategie. Starcom hanteert een driedeling in haar gebruik van insights:

* Human understanding

* Budget setting

* Plan proofing

Vanwege het belang van enerzijds het menselijk begrip en anderzijds realisatie van effectieve communicatie, ontwikkelt en gebruikt Starcom zeer innovatieve tools en technieken om ‘human understanding’ te creëren en daarmee effectieve communicatie te bouwen. Internationaal ontwikkelde tools en technieken (vanuit de SMG App store) worden in Nederland toegepast; aangevuld met lokale tools. Internationaal wordt bijvoorbeeld geput uit het zgn. Human Experience Center waar door onze lokale insights specialisten in sterke mate wordt bijgedragen met kennis over de Nederlandse markt en mensen. Diepgaande inzichten worden verzameld op groepen als bijvoorbeeld jongeren en moeders. Daarnaast vindt ook de kwalitatieve onderzoekstechniek Pathways haar toepassing binnen Nederland.

Lokaal heeft Starcom gekozen met de meest innovatieve vorm van communicatie-effectonderzoek te werken, genaamd de CrossmediaTracker van MeMo2. Een single-source onderzoeksmethodiek die werkelijk multimediale effectstudies oplevert en waardoor we in staat zijn om toekomstige campagnes verder te optimaliseren. Verder maken we ook gebruik van andere campagne effect tools, zoals de Wearout Indicator, RetailTracker en niet te vergeten ECHO Listening. Deze laatste tool brengt in kaart hoe over merken online en vooral in social media wordt gesproken en zodoende een continue management te kunnen waarborgen vanuit de relevante  conversaties over het merk.

Uiteraard wordt data analyse niet vergeten binnen Starcom. Met DMA (Digital Media Accountability, een tool van het DMA Institute, ontwikkeld in partnership met Starcom) weet Starcom veel meer over de effectiviteit van digitale campagnes waardoor de ROI van online op een zeer hoog niveau ligt. Zie Data & Analytics.

 TERUG NAAR SERVICES & PRODUCT