Starview

“CONVERGENCE ANALYTICS: CROSS CHANNEL” MAAKT DE ROL VAN PAID, OWNED EN EARNED INZICHTELIJK

Wie wil het nou niet weten – wat is eigenlijk de ROI van mijn afgelopen TV-campagne? En als we het dan over ROI hebben, wat was dan de bijdrage van mijn Search campagne of van Facebook? Voor dit soort vragen wordt vaak gebruik gemaakt van modelling. Het traditionele “Market Mix Modelling” (MMM) kijkt hierbij naar de relatie tussen verkoopdata en verschillende verklarende variabelen, zoals TV-druk, OOH-druk, promotie-druk, etc. maar ook naar andere niet-marketing-gerelateerde variabelen zoals het weer.

Convergence_Analytics

Wat je hier echter mist, zijn de indirecte relaties tussen de verschillende variabelen. Bv in hoeverre heeft mijn TV-campagne bijgedragen aan Search – en heeft dit wederom geleidt tot Sales? Om deze complexe relaties van alle Paid, Owned en Earned kanalen in kaart te kunnen brengen maakt Starcom sinds enige tijd gebruik van een vernieuwde aanpak voor modelling, genoemd Convergence Analytics: Cross Channel.

Via Convergence Analytics: Cross Channel kunnen we precies bepalen wat de directe én indirecte bijdrage is geweest van elk ingezet kanaal – binnen Paid, Owned én Earned. Via scenario planning kunnen we vervolgens verder aan de slag om te kijken in hoeverre we de mix kunnen optimaliseren voor vervolgcampagnes.

Deze aanpak is inmiddels in meerdere landen en op verschillende klanten toegepast, waardoor we zien hoe waardevol dit soort analyses zijn. Want elke campagne en elk markt is anders – dus verschillen de learnings en de conclusies, die je obv deze analyses kunt trekken. In Nederland zijn we dit jaar samen met Samsung begonnen met ons eerste project. Als jij deze aanpak ook graag op jouw campagnes wilt toepassen, neem dan contact op met je contactpersoon of het Starcom Insights team.